Region of Central Macedonia | Region of Attica | LEIA Foundation | University of Wales, Cardiff | Institute Jozef Stefan | Tartu Science Park
Providers Portal Administration

Overview

NPD-NET je med-regijski projekt (INTERREG IIIC), katerega cilj je celovita podpora razvoju novih izdelkov (= New product development / NPD) s pomočjo ustanavljanja regijskih in med-regijskih mrež ponudnikov specializiranih podpornih storitev.

Partnerji v izdelavi projekta so: regija Centralna Makedonija and regija Atika (Grčija), Razvojni center LEIA (Baskija, Španija), Poslovna šola Cardiff (Univerza v Walesu, Cardiff, Velika Britanija), Institut

© 2004 - 2005 URENIO Research Unit