Region of Central Macedonia | Region of Attica | LEIA Foundation | University of Wales, Cardiff | Institute Jozef Stefan | Tartu Science Park
Providers Portal Administration

Overview

Το NPD - NET είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας με κύριο στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων μέσω της δημιουργίας περιφερειακών και διαπεριφερειακών δικτύων ειδικευμένων φορέων παροχής υπηρεσιών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Περιφέρειες Κεντρικές Μακεδονίας και Αττικής, το Αναπτυξιακό Κέντρο LEIA (Χώρα των Βάσκων, Ισπανία), το Πανεπιστήμιο του Cardiff (Ουαλία), το Ινστιτούτο " Jozef Stefan " (Σλοβενία), το Επιστημονικό Πάρκο του Tartu (Εσθονία) και Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας South West Oltenia (Ρουμανία).

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων (New product development - NPD) συνίσταται στην ανανέωση των προϊόντων τα οποία, λόγω τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, καθίστανται απαρχαιωμένα και στο κέρδος νέων αγορών για υφιστάμενα προϊόντα. Ενώ σε πολλές περιφέρειες η τεχνολογική καινοτομία ενδέχεται να προκαλεί μείωση της απασχόλησης, κυρίως λόγω της εισαγωγής τεχνολογιών πληροφορικής και αυτοματοποίησης, στην περίπτωση της καινοτομίας που βασίζεται στα προϊόντα, η περιφερειακή ανάπτυξη ενισχύεται παράλληλα με την αύξηση της απασχόλησης. Ωστόσο, για πολλές περιφέρειες της ΕΕ είναι αρκετά δύσκολο να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας όσον αφορά τα προϊόντα επειδή η ανάπτυξη νέων προϊόντων καλύπτει ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης, από τη σύλληψη προϊόντων, ανάλυση αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, μάρκετινγκ κλπ.) έως το σχεδιασμό των προϊόντων και την ανάπτυξη πρωτοτύπων.

Η φιλοσοφία του NPD-NET είναι η αντιμετώπιση του περιφερειακού χάσματος όσον αφορά τις υπηρεσίες και την πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης νέων προϊόντων, ιδίως στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες, με την ανάπτυξη ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών δικτύων τα οποία θα παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την ενημέρωση της επιχείρησης σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Το NPD-NET βασίζεται στην ολοκλήρωση, περιφερειακή προσαρμογή και την εφαρμογή ενός ψηφιακού οδηγού που αναλύει και υποστηρίζει τα ενδιάμεσα βήματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (NPD roadmap). Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ερευνητική μονάδα URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος καινοτόμων δράσεων 2000-2006 του ΕΤΠΑ (διατίθεται σήμερα προσωρινά στη διεύθυνση http://www.vrc.gr:8080/roadmaps/el/roadmaps/npd/index.html). Η εμπλουτισμένη του και πολύγλωσση έκδοση θα φιλοξενηθεί στην σελίδα του προγράμματος NPD - NET .

Ο οδηγός αυτός παρέχει συνεχή στήριξη στο χρήστη κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, ακολουθώντας μια μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης ανά επίπεδο. Κάθε επίπεδο συνίσταται σε διακριτές ενέργειες που πρέπει να γίνονται από το χρήστη. Στο τέλος κάθε φάσης-επιπέδου, ο χρήστης διενεργεί τις αξιολογήσεις οι οποίες θα παράσχουν κατευθύνσεις είτε για να προχωρήσει στην επόμενη φάση-επίπεδο είτε για να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία NPD. Κάθε επίπεδο του οδηγού υποστηρίζεται από σειρά εργαλείων, εγγράφων, συνδέσεων στον παγκόσμιο ιστό και οργανώσεων που βοηθούν το χρήστη του οδηγού να το ολοκληρώσει επιτυχώς.

Στόχος του NPD-NET είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή ενός μοντέλου καινοτομίας βασισμένου σε δίκτυα, στο οποίο η γραμμική ακολουθία εργασιών κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων αντικαθίσταται από μια διαδικασία ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, στην οποία οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης νέων προϊόντων παρέχονται από ειδικευμένους περιφερειακούς φορείς, οι οποίοι συνδέονται τόσο στην πραγματικότητα όσο και εικονικά στις εργασίες του οδηγού.

Η άποψη αυτή συνάδει με τις πιο πρόσφατες προσεγγίσεις της καινοτομίας της ΕΕ, που ορίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας και επικυρώθηκαν αργότερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002. Στην εν λόγω στρατηγική (COM (2003) 112 τελικό) η Επιτροπή θεωρεί πολύ σημαντική τη στήριξη μέτρων για την ενθάρρυνση των εταιρειών να καινοτομούν. Ακόμη και αν η Ε & Α θεωρείται βασικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευρωπαϊκή ευημερία , η εξέλιξη της έννοιας της καινοτομίας

© 2004 - 2005 URENIO Research Unit