Region of Central Macedonia | Region of Attica | LEIA Foundation | University of Wales, Cardiff | Institute Jozef Stefan | Tartu Science Park
Providers Portal Administration

Overview

NPD-NET on regioonidevahelise koostöö (INTERREG III C) projekt tootearenduse (NEW Product Development - NPD) toetamiseks spetsialiseeritud teenusepakkujatest loodava regioonidevahelise ja regioonisisese võrgustiku loomise abil. Projektis osalevad Kesk-Makedoonia ja Attika piirkonnad (Kreeka), Cardiffi Ärikool (Wales), Jozef Stefan'i Instituut (Sloveenia), Loode-Oltenia Regionaalarengu Agentuur (Rumeenia) ja Tartu Teaduspark (Eesti).

Tootearendus tegeleb tehnoloogilise ja sotsiaal-majandusliku arengu tõttu moraalselt vananenud toodete uendamise ning senistele toodetele uute turgude leidmisega. Kui tehnoloogiline innovatsioonitegevus tihtipeale hoopis vähendab piirkonna tööhõivet, peamiselt tänu infotehnoloogia ja automatiseerimise rakendamisele, siis tootearenduse puhul tõusevad üheskoos nii piirkonna rikkus kui tööhõive. Paraku on paljudel EL piirkondadel raske arendada tooteinnovatsiooni alaseid oskusi kuna tootearendus vajab kompetentsi väga laial skaalal alates konsulteerimisest (tooteidee, turuanalüüs, konkurentsianalüüs, turundus) kuni toote välja töötamise ja prototüpiseerimiseni.

© 2004 - 2005 URENIO Research Unit